Sederová večeře na Zelený čtvrtek
na památku Ježíšovy poslední večeře s učedníky
Obřad rodinné bohoslužby židovského svátku Pesach konáme na památku biblické Ježíšovy večeře s učedníky, jako připomínku Exodu z Egypta a osvobození z moci smrti (velikonoční tajemství), židovských kořenů křesťanství a hodnot židovské kultury a jako vzpomínku na Židy, kteří se stali obětmi nenávisti a bezpráví minulých staletí. Při slavnosti se čte z Písma o vyjití z Egypta, jí nekvašené chleby (macesy) s dalšími symbolickými pokrmy a zpívají pesachové písně.

středa 8. 4. 2009 od 18:00

Poutní dům Emauzy římskokatolické farnosti Klokoty (Staroklokotská ul. 1, Tábor)
Najdete zde

Středa byla jako den konání zvolena proto, že na Zelený čtvrtek večer již probíhají další bohoslužby a sedér by měl být z našho pohledu určitou liturgickou meditací, která velikonoční svátky uvozuje a otevírá a současně nabízí kontext pašijových událostí. Také jsme díky přesunu z čtvrtku na středu mohli akci uspořádat v příhodnějším dřívějším čase.

Příručka k pesachovému sedéru je k dipozici ke stažení.

Vzhledem k ohraničené kapacitě sálu žádáme zájemce o účast, aby předem ohlásili u svých duchovních nebo přímo na zde:

jáhen Jakub Smrčka (Starokatolická církev)
smrk [zavinac] seznam [tecka] cz
737 331 108
ICQ (302753329) nebo Skype


Pozn.: Zvláštní zápis mailových adres je ochranou před automatickými zloději adres, kteří pak rozesílají nevyžádanou a zavirovanou poštu (SPAM).


Sederová večeře je ryze ekumenickým setkáním na připomínku biblické Ježíšovy večeře s učedníky. Ta probíhala jako tradiční rodinná bohoslužba ke svátku nekvašených chlebů. Zde jsou obsažena požehnání a modlitby, jež tvoří nejhlubší zdroj křesťanské liturgie, zvláště svátosti Večeře Páně - Eucharistie. Odtud pojem eucharistie (hebr. b'racha) jako modlitby díkůvzdání pochází.

Pro křesťany a další zájemce může být zážitek této židovské bohoslužby důležitým klíčem k porozumění Ježíšově cestě, jejího vyvrcholení a smyslu poselství jeho posledních hodin před popravou. Seder lze tak vnímat jako součást pašijového týdne.

Možná velmi smělá ale jistě ne zcela zavádějící je i představa, že biblická sederová hostina je ekumenicky nejpřístupnější aktivitou a v určitém smyslu je společnou "Večeří Páně", nesvátostnou eucharistií, skutečnou agapální hostinou.

Díky zpracování soudobé pesachové hagady, tj. formuláře pro přípravu a průběh bohoslužby, jak je užíván v židovských rodinách, si připomínáme hodnoty židovské kultury a víry a vzpomínáme na Židy, kteří se stali obětmi nenávisti a bezpráví minulých staletí.

Minulý rok jsme se sešli na Zelený čtvrtek 13. dubna 2006 od 20:00, tentokrát došlo povzájemné dohodě ke změně. Chceme sedérem ve středu večer liturgicky začít Zelený čtvrtek, který je v křesťanských společenstvích slaven zvlášť a má svou symboliku. Sedér bude příspěvkem k rozjímání Zeleného čtvrtku a Pašijí. Bohoslužby tak nebudou kolidovat, ale jedna bude druhou rozvíjet.


Kromě macesů se při sederu konzumují maror (hořké byliny - křen, petržel, salát), charoset (hustá "malta" z 1 dílu strouhaných jablek a 1 dílu drcených ořechů /datlí, fíků, mandlí/, skořice, příp. cukru a červeného vína, bejca (vařená vejce), karpas (kořenová zelenina jako mrkev, petržel, ředkev), beránek (skopové, v našem případě kuřecí maso), víno.

Jídlo tu není jen symbolické, i když ho nebude přebytek. Nevadí, když někdo nemůže některou z potravin z nějakého důvodu konzumovat.

Počítáme s nějakým menším (a dobrovolným) finančním příspěvkem na nakoupené potraviny. Uvítáme též veškerou pomoc při přípravě a v průběhu slavnosti.


Kdo by se chtěl sám více připravit, může upéct vlastnoruční macesy

Recept na macesy:
3 a 1/4 lžíce pšeničné mouky, 1 pohár vody a špetku soli. Tuhé těsto se rozdělí na 3 díly, rychle zpracuje na tenké placky (podle tradice smí být doba mezi smícháním mouky s vodou a pečením nejvýš 18 minut, aby těsto nemohlo začít kvasit), položí na plech a propíchá vidličkou. (Osvědčil se pečící papír, na nějž se macesy nepřipečou.) Peče se v předem rozehřáté troubě při vysoké teplotě, dokud placky nezačnou hnědnout (5-6 minut).


Děkujeme vedení G-centra a jeho pečovatelské službě a pracovníkům za vstřícnou nabídku prostor a rádi na slavnosti uvítáme zvláště obyvatele domu v Čekanicích.
Děkujeme všem, kdo ekumenickou sederovou večeři podpořili a pomáhali dříve i nyní. Těšíme opět se na společné setkání a přejeme požehnané velikonoční svátky

Historie táborských sedérů:

  • 2004 - 08. 4. 20:00 (Zelený čtvrtek) Masarykův domov ČCE - předsedal Ondřej Sobělsavský, farář ČCE
  • 2005 - 24. 3. 20:00 tamtéž - předsedal Jan Švehla, emeritní farář CČSH
  • 2006 - 13. 4. 20:00 dům s pečovatelskou službou Čekanice - předsedal pan František Krejčí
  • 2007 - 04. 4. 19:30 (středa Svatého týdne) - předsedal Václav Hes, římskokatolický děkan v Táboře

Ke stažení:<< Hlavní stránka

-smr-
 2004, duben 2009